డీమాగ్నిటైజేషన్ వక్రతలు

అరుదైన భూమి అయస్కాంతాలతో సహా కఠినమైన అయస్కాంత పదార్థాలకు హిస్టెరిసిస్ యొక్క రెండవ క్వాడ్రంట్ డీమాగ్నిటైజేషన్ కర్వ్ లేదా BH కర్వ్. ఇది అయస్కాంత క్షేత్ర బలం మరియు డీమాగ్నెటైజ్కు నిరోధకతతో సహా అయస్కాంతం యొక్క అయస్కాంత లక్షణాల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న వక్రత ఇంజనీర్లకు వారి పని అవసరాన్ని తీర్చడానికి తగిన అయస్కాంత పదార్థం మరియు గ్రేడ్‌ను లెక్కించడానికి మరియు తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యమైన సూచనను అందిస్తుంది. అందువల్ల మేము సైనర్డ్ నియోడైమియం అయస్కాంతాలు మరియు సమారియం కోబాల్ట్ అయస్కాంతాల కోసం అనేక అధిక పని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద డీమాగ్నిటైజేషన్ వక్రతలను అందుబాటులో ఉంచుతాము. దయచేసి ప్రతి సెల్ దాని డీమాగ్నిటైజేషన్ వక్రాల కోసం క్లిక్ చేయండి.

దిగువ సిన్టర్డ్ నియోడైమియం అయస్కాంతాల కోసం డీమాగ్నిటైజేషన్ వక్రతలు

           Br (kG లు)

Hcj (kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 మాక్స్ ఆపరేటింగ్ టెంప్.
(° C)
12     N35 N38 N40 ఎన్ 42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H ఎన్ 42 హెచ్ N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

దిగువ సింటెర్డ్ సమారియం కోబాల్ట్ అయస్కాంతాల కోసం డీమాగ్నిటైజేషన్ వక్రతలు

Br (kG లు)

Hcj (kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 మాక్స్ ఆపరేటింగ్ టెంప్.
(° C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350